Reglement

Inschrijven

Men dient zich in te laten schrijven voor deelname. Gaat u deelnemen via school, dan dient u zich in te schrijven bij school. Datum en tijd van inschrijven is per school verschillend. Bent u te laat om in te schrijven op school dan wil dit niet betekenen dat u niet meer kunt deelnemen. U kunt zich alsnog inschrijven via Stichting Avondvierdaagse Tilburg. (zie onze website www.avd-tilburg.nlvoor alle mogelijkheden.) In dit geval krijgt u uw medaille apart en in de meeste gevallen krijgt u geen traktatie van school.

Voor individuele inschrijvingen: zie onze website www.avd-tilburg.nlvoor alle mogelijkheden.

Privacywet

Als u zich inschrijft gaat u automatisch akkoord met de nieuwe privacywet. Dit betekent dat u akkoord gaat dat u gefilmd en/of gefotografeerd kan worden op onze route tijdens de AVD Tilburg.


Start

Om de Avondvierdaagse goed en veilig te laten verlopen is het een eis om te verzamelen en starten waar dit door de organisatie wordt aangegeven. Het niet nakomen van de aanwijzingen van de Stichting Avondvierdaagse Tilburg brengt consequenties met zich mee. De start is iedere dag om 18.30 uur voor de 5 KM en 10 KM.

Medailles

Het is uitermate belangrijk dat de juiste medailles opgegeven worden. Ruilen of bijkopen is niet meer mogelijk, wat u opgeeft is hetgeen u uitgereikt krijgt.

Controle

Tijdens de wandeling worden op niet nader bekend gemaakte plaatsen de deelnemersbewijzen geknipt.

Routes

De deelnemer dient altijd de aangegeven routes te volgen. De routes worden aangegeven met gele en rode pijlen op de route en de routes worden bekend gemaakt op onze website.

Afmelden

Na elke wandeling dient de individuele wandelaar of groepsbegeleider zich af te melden bij het startbureau. Afmelden is de laatste controlepost.

Verkeersregelaars

De verkeersregelaars staan er voor de veiligheid van de wandelaars. Het is verplicht de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen. Het negeren van de aanwijzingen van de verkeersregelaars kan door de Politie flink worden beboet. Ook dient men de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Deze zijn herkenbaar door een hesje.

Afval

De organisatie verzoekt de wandelaars afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken. Alle verkeersregelaars zullen een plastic afvalzak bij zich hebben.

Verzamelplek en Startsein

Dit jaar krijgen alle scholen vooral op maandag en dinsdag een verzamelplek aangewezen.

Er zijn 2 scholen benoemd die deze dagen als eerste willen gaan starten.

De individuele wandelaars kunnen bij de startplaats aansluiten.

De startplaats wordt duidelijk aangegeven middels b.v. een spandoek en er wordt dit jaar duidelijk een startsein gegeven op het startterrein.

Wisselbeker

Dit jaar gaan we voor het eerst een wisselbeker uitreiken aan één van de scholen.

Zij kunnen deze wisselbeker winnen onder de volgende voorwaarden:

 • Op welke manier presenteert jouw school zich het beste op de aangegeven verzamel/start plek.
 • Neemt jouw school alle afval mee, wordt deze ingeleverd bij een van onze verkeerregelaars of gedeponeerd in de daarvoor bedoelde afvalbakken.
 • Houdt jouw school zich aan de regels van de organisatie.
 • De organisatie zorgt voor de beoordeling van deze competitie.

Deze wisselbeker blijft in bezit van de winnende school tot twee weken vóór de Avondvierdaagse van het jaar daarop (de organisatie komt de wisselbeker ophalen). De winnende school is gedurende deze tijd verantwoordelijk voor beschadigingen aan de wisselbeker. Ernstige beschadigingen worden door de organisatie in rekening gebracht.


Wat als we een kind treffen wat z’n groep of ouders kwijt is?

We hebben daarover met de organisatie, Politie en EHBO de volgende afspraken over gemaakt:

 • Breng het kind naar de eerstvolgende politieagent, verkeersregelaar of EHBO medewerker.
 • Zij hebben rechtstreeks contact met de organisatie en melden het gelijk.
 • De EHBO komt het kind ophalen en brengt het naar het startbureau.
 • Daar komen alle communicatielijntjes bij elkaar en hebben we ruimte, rust en aandacht voor het kind.
 • Zorg ervoor dat het kind een telefoonnummer bij heeft, b.v. een briefje in de tas of nummer op de hand geschreven.
 • Meld je bij de eerste de beste politieagent, verkeersregelaar of EHBO medewerker.
 • Zij hebben de communicatielijntjes naar het startbureau waar dat soort meldingen binnen komen.
 • Na het contact met het startbureau kijken we samen wat de verstandigste vervolgstappen zijn.

Ik ben mijn kind kwijt, wat nu ?

Geen paniek, alle kinderen zijn tot nu toe bij hun ouders teruggekomen.

Hierboven staat al beschreven hoe we hier als organisatie mee omgaan.

 • Meld je bij de eerste de beste politieagent, verkeersregelaar of EHBO medewerker.
 • Zij hebben de communicatielijntjes naar het startbureau waar dat soort meldingen binnen komen.
 • Na het contact met het startbureau kijken we samen wat de verstandigste vervolgstappen zijn.

Verzekering

Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

Algemeen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Avondvierdaagse.