Al sinds 1951 een lopend succes.
 

Reglement Stichting Avondvierdaagse Tilburg:

1. De avondvierdaagse Tilburg wordt gehouden onder auspiciёn van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en georganiseerd door Stichting Avondvierdaagse Tilburg.
2. Deelnemers nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan de wandeltochten van Stichting Avondvierdaagse Tilburg.
3. Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met dit regelement.
4. De Stichting Avondvierdaagse Tilburg stelt zich niet verantwoordelijk voor ongevallen of ziekte van de deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen, voor tijdens of na de wandeltochten.
5. Medische verzorging wordt verzorgd door EHBO Reeshof.
6. Door de KWBN is er een collectieve verzekering afgesloten ten behoeve van de vrijwilligers en medewerkers van de Stichting Avondvierdaagse Tilburg.
7. Kinderen in de basisschoolleeftijd lopen (in een groepje) onder begeleiding van school en/of ouder/verzorgende. Ons advies is 1 begeleider per 6 kinderen.
8. Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels.
9. Het is niet toegestaan om voor 18:30 te starten en te starten buiten de aangegeven startlocaties. Bij het constateren van deze overtredingen volgt diskwalificatie. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en/of medaille(s).
10. Bij de startlocatie is een beperkte aantal parkeerplaatsen bij winkelcentrum Heyhoef en de parkeerplaats van de universiteit. Indien mogelijk de auto’s zoveel mogelijk thuislaten.
11. Oversteken op de wegen en paden doet u alleen op de aangegeven plaatsen. De meeste oversteken zijn beveiligd door erkende verkeersregelaars.
12. Het is niet toegestaan buiten de aangegeven wegen en/of paden te gaan.
13. Aanwijzingen van verkeersregelaars, handhaving, politie, medewerkers van Stichting Avondvierdaagse Tilburg en bestuur Stichting Avondvierdaagse Tilburg dienen altijd te worden opgevolgd. Wanneer u de aanwijzingen NIET opvolgt volgt er een diskwalificatie van de groep of individuele loper(s). Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en/of medaille(s).
14. Tijdens opkomend noodweer (onweer, hagelregen, rukwinden ect) behoort u zo snel mogelijk gedegen onderkomen te vinden. Mocht voor de start noodweer opkomst zijn dan behoudt Stichting Avondvierdaagse Tilburg het recht om later in de avond van start te gaan of deze dag geheel te annuleren uit veiligheidsoverwegingen. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
15. Mocht door de overheid het nationale hitteplan in werking worden gezet behoudt Stichting Avondvierdaagse Tilburg het recht om later in de avond van start te gaan of deze dag geheel te annuleren uit veiligheidsoverwegingen. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
16. Deponeer uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken bij de startlocatie, verzorgingsplaatsen, en in de langs de route geplaatste afvalbakken.
17. Het is verboden tijdens de avondvierdaagse alcohol te nuttigen en/ of drugs te gebruiken.
18. Indien dit wordt geconstateerd volgt gelijk diskwalificatie. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en/of medaille(s). Tevens zal de politie ingeschakeld worden.
19. Het is scholen en organisatie toegestaan op een verzorgingsplaats in te richten langs de route.
Stichting Avondvierdaagse Tilburg en de veiligheidscoördinator bepalen op welke plaatsen dit is toegestaan.
Het is voor scholen en organisatie niet toegestaan om op een ander plaats dan de goedgekeurde locatie een verzorgingsplaats in te richten. Mocht dit toch worden geconstateerd volgt er direct een diskwalificatie zonder recht op teruggave van inschrijfgeld en/ of medailles.
20. Met de inschrijving gaan de wandelaars voorts akkoord met het eventuele gebruik door Stichting Avondvierdaagse Tilburg van zijn personalia en/of zijn beeltenis in druk, op foto, video en dergelijke voor promotie doeleinden van organisatie en sponsoren zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.
21. Het is niet toegestaan etenswaren of andere artikelen te verkopen, of uit te delen zonder schriftelijke toestemming van Stichting Avondvierdaagse Tilburg.
22. Reclame-uitingen van of voor niet deelnemende bedrijven is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting Avondvierdaagse Tilburg.
23. Stichting Avondvierdaagse Tilburg behoudt zich het recht om de route, start en/of finishplaatsen en route wijzigen.
24. In alle gevallen waarin dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur van Stichting Avondvierdaagse Tilburg.
Voor op- en aanmerking over dit regelement kunt u zich wenden tot Stichting Avondvierdaagse Tilburg.